לפני כשנה וחצי הגיעו למשרדי זוג מבוגר שעלו לישראל אחרי שהתגוררו שנים רבות בחו"ל. האישה התגוררה בעבר בישראל ואפילו היתה לה דירה קטנה וישנה מאוד בישראל שהשכירה.

לא מדובר בזוג אמיד, והסיבה שחזרו לישראל אחרי שפרשו מעבודותיהם היא עלות המגורים בחו"ל, ועל-מנת להיות קרובים יותר למשפחת האישה למקרה שיזדקקו לעזרה עקב מצבם הרפואי. המצב החדש של היעדר הכנסות דרש מהם צמצום וחיסכון בכל דבר שניתן.

הזוג רצו לרכוש דירה צנועה אחרת למגוריהם כי דירת המגורים של האישה לא התאימה לצרכיהם (ללא מעלית). כידוע, רכישת דירה נוספת כרוכה בתשלום מס נוסף על עלות הדירה הנקרא "מס רכישה לדירה שאינה יחידה", כך שלכאורה היה על הזוג לשלם כ- 75,000 ₪ (8%) מס על רכישת הדירה החדשה שכבר היתה בתקרת התקציב שלהם. בנסיבות כאלה היה על בני הזוג למכור את הדירה הישנה.

כשהגיעו אלי ביקשתי מהזוג להביא אלי את תעודות העולה שקיבלו כשהגיעו לארץ, וזו של הבעל ציינה שהוא "עולה חדש" וזו של האישה ציינה שהיא "תושב חוזר". החוק מקנה לעולה חדש הנחה במס רכישה, כאשר במידה ורק אחד מבני הזוג "עולה חדש" עדיין מוקנית מלא ההנחה. כדי לקבל את ההנחה יש צורך לעמוד בתנאים, שאחד מהם הוא שהדירה באמת משמשת את בני הזוג למגורים. עם ההנחה הזו – שיעור המס שהזוג היה צפוי לשלם ירד לכ- 7,000 ₪.

אמנם מדובר בהוצאה של כ- 7,000 ₪, אבל דמי השכירות מהדירה הישנה היו מכסים את ההוצאה הזו בתוך חמישה חודשים, לאחר מכן הזוג יוותר עם הכנסה קטנה נוספת מדמי השכירות. התוצאה הזו היתה עדיפה על מכירת הדירה באופן מיידי – הן משום שלמכירת הדירה היו נלוות הוצאות, והן משום שסכום התמורה היה מופקד בבנק ושם היה נשחק ולא מניב ריבית שמתקרבת לדמי השכירות, וזאת בעוד מחיר הדירה הישנה ממשיך לעלות.

כך עשינו, וזאת בידיעה שהדבר יאריך את התהליך ויעכב את השלמת רישום הדירה על שם הזוג מאחר שלא ניתן יהיה לרשום את הדירה על שמם עד שהשומה תאושר ו"תיסגר" – לטוב או לרע – והזוג ישלם את מס הרכישה שיקבע פקיד השומה.

לאחר הגשת הבקשה השומה נקבעה על כ- 75,000 ₪ אבל "הוקפאה" עד לתאריך מסירת הדירה לידי הזוג – פקיד השומה ממש רצה לוודא שהם יעברו לגור בדירה. מסירת הדירה התעכבה מעט והשומה הוקפאה שוב, ומספר שבועות לאחר שעברו להתגורר בדירה, הגיע לדירה באופן מפתיע נציג מטעם אגף מיסוי המקרקעין ברשות המסים, וביקר בדירה כדי לוודא שהזוג אכן מתגורר בדירה. לאחר שנחה דעתו, אושרה ההנחה לעולה והשומה נסגרה, הזוג שילם את מס הרכישה המופחת והשלמתי את העברת רישום הזכויות על שמם.

בזכות הפעולות הללו, לזוג תהיה הכנסה קטנה נוספת משכירות בגיל פרישה וגם במידת הצורך נכס שיוכלו למכור לתשלום הוצאות רפואיות עתידיות.

  • האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ואיננו תחליף לייעץ משפטי פרטני ואישי.