רגע לפני פרוץ משבר הקורונה הגיע אלי לקוחה שאיבדה אמון בשניים מבניה. שני הבנים ניצלו את תמימותה וגנבו ממנה סכומי כסף נכבדים. הלקוחה לא היתה מעוניינת לנקוט בהליכים נגד הבנים וגם לא לנשל אותם מהצוואה, אבל דבר אחד היה ברור לה – הם לא יטפלו בענייניה אם חס וחלילה תאבד את היכולת לטפל בענייניה.
 
לאחר שיחות ובירור צרכים וחלופות – נפגשתי איתה ועם הבת הצעירה שלה לצורך עריכת ייפוי כח מתמשך, במסגרתו הבת תהיה מיופת-כח ותטפל בענייניה של הלקוחה במידה וחלילה הלקוחה תאבד את היכולת לטפל בענייניה. בנוסף נקבע שבמידה וייפוי הכח ייכנס לתוקפו, לשני הבנים לא תהיה זכות לדרוש מהבת דין וחשבון ומידע על ענייניה של האם. זאת על-מנת שלא יפריעו לאחותם לטפל בלקוחה (האם), ויאפשרו לה לטפל בה לפי ההנחיות שהאם מסרה לבת.
 
אלא שבשלב הזה התברר שהלקוחה איבדה את ספח תעודת הזהות שלה, ואין לה את מספרי תעודות הזהות של שני הבנים. ללא מספרי תעודות הזהות – לא ניתן למלא את הפרטים שלהם בסעיף שקובע שלא יימסר להם מידע, ולמעשה לא ניתן להשלים את ייפוי הכח המתמשך. הפגישה נערכה בצהריים, לאחר שעות קבלת הקהל במשרדי הממשלה, כאשר לא היה ברור אם משרדי הממשלה ייפתחו למחרת בגלל משבר הקורונה.
למרבה המזל בתחקור קצר של הלקוחה והבת, התברר ששני הבנים הם "כוכבים" אמיתיים, ושהוגשו נגדם תביעות רבות ואחד מהם הוכרז פושט רגל. באמצעות הצלבת מידע ממאגרים משפטיים הצלחנו "לחלץ" את מספרי תעודות הזהות של שני הבנים, ו"לעבור" את מערכת האימות ולעדכן אותם בתור מי שלא יקבלו מידע על ענייניה של הלקוחה. ייפוי הכח המתמשך הוגש באופן מקוון, והעותק הפיסי הוגש למחרת בתיבת הקבלה של האפוטרופוס הכללי.
 
בכל עניין הקשור לצוואות, הסדרת עניינים אישיים וכספיים וייפוי כח מתמשך מוזמנים לפנות אלי בטלפון 04-6655193.