אתגרי מקצוע עריכת הדין 2019

הקדמה במאמר זה אסקור את אתגרי מקצוע עריכת הדין כפי שפורטו בספרו של פרופ' ריצ'ארד סוקינד Tomorrow's Lawyer אבחן את התממשותם בישראל, האתגרים הייחודיים שהם

Read More »