איך תדעו שאתם צריכים ייפוי כח נוטריוני

ייפוי כח נוטריוני בחיפה / בקריות

ישנם מקרים בהם חתימה על ייפוי כח לא מצריכה אימות חתימה של עורך דין, כמו במקרה שבו נותנים למישהו ייפוי כח לקחת את הרכב למבחן רישוי שנתי (טסט). אך יש מקרים בהם קבע המחוקק שיש חובה לחתום על ייפוי הכח בפני עורך דין או נוטריון שמאשרים את חתימת החותם. המקרים בהם נדרשת חתימת נוטריון הם ייפוי כח כללי וייפוי כח בעסקאות מקרקעין הטעונות רישום בטאבו. קיראו מאמר זה כדי לדעת מתי צריך ייפוי כח נוטריוני.

כל אדם רשאי להעניק ייפוי כח לאדם אחר שיפעל בשמו בעניין כלשהו. הסיבות לכך יכולות להיות מגוונות – החל משיקולי נוחות של נותן ייפוי הכח, אילוצים כגון נסיעה של מייפה הכח לחוץ לארץ, ואף צורך משפטי כגון הבטחת זכויות למקרה של חלילה מחלה ואי תפקדו של מייפה הכח.

באילו מקרים צריך ייפוי כח נוטריוני?

על פי סעיף 20 לחוק הנוטריונים, יש שני מקרים בהם חייבים שני הצדדים (המייפה והמיופה), לפנות לשירותי נוטריון כדי שייפוי הכח ייכנס לתוקף משפטי.

v     ייפוי כח כללי – ייפוי זה כולל הרשאה רחבה מאוד לזכות המיופה לערוך פעולות תחת שמו של המייפה, ועל כן יש צורך שאת ייפוי הכח הזה יאשר נוטריון. לדוגמא אדם שטס לחו"ל לשליחות למספר שנים, ורוצה שבמידת הצורך קרוב משפחה שלו יוכל להשכיר את הדירה שלו. חריג לכך הוא אדם שרוצה לייפות את כחו של עורך הדין שלו, שאז ניתן יהיה, במרבית המקרים, להסתפק בייפוי כח שיאומת ע"י אותו עורך דין.

v     ייפוי כח במקרקעין הטעון רישום – בעסקאות מקרקעין הטעונות רישום בלשכת המקרקעין (טאבו) יש ערך כלכלי רב יחסית, ולכן יש צורך במעורבות של נוטריון לייפוי כח זה. לדוגמא אדם שקונה דירה ולוקח משכנתא – אחד המסמכים שהבנק דורש מאותו אדם לחתום הוא ייפוי כח שמייפה את כחו הבנק לפעול ל"השלמת העסקה" במטרה להגן על זכויות הבנק שהעביר כסף למוכר הדירה. ייפוי כח כזה שניתן לאדם אחר או תאגיד צריך להיות נוטריוני.

כפי שניתן להבין, המחוקק מתייחס לשני מקרים בהם יש משמעות גדולה או ערך כלכלי גדול לייפוי הכח, ולאפשרות שייעשה בו שימוש לרעה. במקרים הללו נדרש לכם ייפוי כח נוטריוני בחיפה על ידי עורך דין נוטריון.

מי יכול לחתום על מסמך ייפוי כח נוטריוני?

כאמור, על פי חוק השליחות משנת 1965, כל אדם בגיר וכשיר משפטית רשאי להסמיך אדם אחר (מיופה כח) לבצע תחת שמו פעולות משפטיות בתחום אחד או כמה תחומים כלפי צד שלישי.

מה עושה הנוטריון במסגרת אישור ייפוי כח?

הנוטריון חייב לוודא שהצדדים החתומים על מסמך ייפוי כח (מייפה הכח והמיופה) מבינים את המשמעות המשפטית של החתימה שלהם. אם יש לו ספק באשר לכשירות או יכולת ההבנה של אחד מהם – עליו לסרב לאשר את המסמך. בנוסף לכך עליו לבדוק שהמסמך ערוך כנדרש מבחינה משפטית על-מנת שישיג את מטרתו.

לאחר מכן עליו לזהות את הצדדים החותמים על המסמך באמצעות תעודת זהות או על בסיס היכרות מוקדמת, אם קיימת כזאת.

מה כוחו של ייפוי כח נוטריוני?

חתימה של נוטריון על ייפוי כח מעניקה לו גושפנקא משפטית לכך שהוא תקין וכשר ובמילים מדויקות יותר – שהוא המסמך המקורי, שמי שחתם עליו אכן חתם עליו ושהוא חתם עליו מרצונו החופשי. לאחר מתן אישור הנוטריון, ייפוי הכח נכנס לתוקף באופן מידי והמחזיק בו יכול להשתמש בו מיד, ולכן מעורב בתהליך הנוטריון. זאת להבדיל לדוגמא מייפוי כח מתמשך שאינו נכנס לתוקף באופן מידי, אלא רק בקרות אירוע שנקבע ש"יפעיל אותו". זהו יתרונו של ייפוי כח נוטריוני על ייפוי כח מתמשך, אך גם חסרונו – ייפוי כח נוטריוני הוא מעין "אקדח טעון" – מי שמחזיק בו יכול להשתמש בו מיד. ייפוי כח מתמשך לעומת זאת הוא אקדח ללא מחסנית – ולכן רק אחרי "הפעלתו" של ייפוי הכח המתמשך ניתן להשתמש בו.

מצבים נוספים דרושים שירותי נוטריון:

שני המצבים שתיארנו זה עתה מחייבים אימות חתימה על ידי נוטריון.

מעבר לשירותי אימות חתימה על ייפוי כח, משרדנו מציע שירותי נוטריון נוספים כגון:

v     עריכת צוואה – נוטריון מוסמך לערוך צוואה בהתאם להוראות חוק הירושה.

v     אישור הסכם ממון – בני זוג שעורכים הסכם ממון טרם נישואיהם נדרשים לאמת את ההסכם בבית המשפט או על ידי נוטריון, על פי בחירתם.

v     נכונות תרגום – בעת הגשה של מסמך בשפה זרה שמוגש לגוף ציבורי או בית משפט, יידרש אותו המסמך אישור נוטריוני של נכונות התרגום.

משרדנו מעניק שירות של ייפוי כח נוטריוני בקריות ובחיפה. ניתן לקבל מידע נוסף או לתאם פגישה במשרד בטלפון: 04-6655-193.