מסמך הבעת רצון מאפשר להורה של ילד (קטין או בגיר), לציין מי הוא רוצה שיטפל בילדו במידה הוא יהיה מנוע מכך.
מנוע מכך – בשל חס וחלילה מחלה, תאונה או פטירה של ההורה.

מדובר בהחלטה לא פשוטה, ולעיתים כזו שעלולה להעליב בן משפחה אחר שלא ייבחר לשמש אפוטרופוס.
האפוטרופוס המחליף יהיה מוסמך לפעול בשם האדם תחת האפוטרופסות (הילד לצורך העניין), בעניינים הרכושיים, האישיים והבריאותיים של הילד, כולם או חלקם.
לעיתים, ועצוב שכך, כספים שהילד זכאי לקבל (למשל מקצבאות), מהווים שיקול אצל מי שמבקשים לשמש אפוטרופוס לקטין, אך אינם מכירים ומבינים את צרכי הילד, והיקף ההשקעה וההתמדה הכרוכים בטיפול בו.

בית המשפט ייתן עדיפות למינוי המבוקש על מנת שהממונה יפעל בהתאם להנחיות של הממנה (ההורה), ולהערכתי ימנה את האפוטרופוס החליף למעט אם יעלו בפניו נימוקים שלא לעשות זאת. השיקול המוביל בעניין זה הוא טוב הילד וזה הקושי – בשלב הזה רק ההורה יודע מהי טובת הילד המיוחד שלו. לכן צריך לנסח הנחיות מפורטות וספציפיות (למשל אילו מטפלים חשוב שימשיכו לטפל בו, אילו פעילויות חשוב שהילד ימשיך להשתתף בהן). יש לוודא שהאפוטרופוס המחליף מכיר ומבין את החשיבות של אותן פעילויות.

כמובן מאליו, האפוטרופוס המחליף צריך להיות איש אמונו של ההורה, ורצוי שיהיה מעורב בטיפול בילד, ככל שאפשר, במידה כזו או אחרת – עוד לפני עריכת מסמך הבעת הרצון.

עריכת מסמך הבעת רצון תיערך בפני עורך דין שהוכשר לכך על ידי האפוטרופוס הכללי  (אני מחשב בתעודת הכשרה כזו).

לפני עריכת המסמך יש לערוך שיחת היכרות ופגישה עם ההורה, ולאחר סיכום נוסח מוסכם, פגישה נוספת עם ההורה והאפוטרופוס המחליף.

אשמח לסייע בעניין זה.

לפרטים ומידע נוסף באתר האפוטרופוס הכללי:
https://www.gov.il/he/service/guardian_change

מטרת התכנים לסייע לקורא/ת להרחיב את בסיס הידע האישי שלו/שלה ולאפשר לו/לה לדעת יותר, לפני שהוא/היא פונים אל עורך דין.
האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני ואישי. 
האמור לעיל מייצג את דעתי בלבד, ואינו מהווה בשום פנים ואופן עמדה של האפוטרופוס הכללי או של גורם רשמי אחר כלשהו.

כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב גלמן © 2018